BOLIGER MED FÆLLESSKAB I FOKUS

I Musicons østlige del bliver der for tiden bygget mange nye boliger, som har fokus på bæredygtige løsninger og plads til fællesskaber. Indfaldet er navnet på både det nye kvarter og på et af boligprojekterne.

KVARTERET INDFALDET

Det gamle Hal 1-område på Musicon omdannes til et levende bymiljø med intime samlingspunkter, gårdrum og haver. Musicons nye kvarter hedder Indfaldet og ligger centralt på Musicon, tæt ved museet Ragnarock, det centrale bydelstorv Søjlepladsen og den rekreative Rabalderparken.

Visionen er at skabe plads til både boligliv og inno­vative virksomheder i et kvarter med arkitektonisk mangfoldighed. Derfor opføres alle bebyggelserne som unikke enheder med egen identitet.

I kvarteret bliver der både rækkehuse, ejer- og lejelejligheder samt et bofællesskab. Derudover bliver der bygget et nyt erhvervshus til både små og store virksomheder samt et parkeringshus, der også bliver samlingspunkt for beboere og foreninger.

Plads til at være sammen

Det nye kvarter skal skabe en kontrast til de store pladser og bygninger omkring Ragnarock. I Indfaldet arbejdes der på at skabe et grønt boligområde, hvor tage, altaner, gårdrum og haver bliver rammen om hverdagsliv og fællesskaber på tværs af interesser og boligformer.

EJERBOLIGERNE INDFALDET

Nye ejerboliger har fællesskabet som omdrejningspunktet.

I den nye bebyggelse Indfaldet bliver der for tiden bygget 50 nye ejerboliger. Her skal opholdsrum, fælles altaner og uderum være med til at skabe liv mellem husene. 

Med et forventet etageareal på ca. 5.780 m² vil de kommende boliger appellere til både seniorer og børnefamilier, som forventes at skabe et mangfoldigt boligmiljø.

Projektet er stærkt præget af de bæredygtige visioner bag Musicon. Der vil bl.a. være fokus på at gøre bydelens regnvandskanal til et rekreativt aktiv i boligkvarteret.

Bebyggelsens facadebeklædning udføres delvist i genbrugsmaterialer, og naturen inviteres ind i facaderne, som er lette at begrønne. Det vil tilsammen give boligerne et nordisk og organisk arkitektonisk udtryk.

Læs mere om Indfaldet her.

FAKTA

  • Tegnestuen Vandkunsten er arkitekterne bag boligerne og Bifaldet ApS er udviklere og bygherre på projektet 

  • Der bliver bygget ca. 55 ejerboliger – lejligheder og rækkehuse henvendt til hhv. børnefamilier og aktive seniorer

  • Boligerne varierer i 1-2 plan på henholdsvis 80, 85, 100, 115 og 120 m² 

  • Der planlægges fælles opholdsteder som samlingssted for beboerne 

  • Boligerne ligger centralt på Musicon - nord for Rabalder Parken omkring den rekreative regnvandskanal