BÆREDYGTIG BYDEL

Bæredygtig byudvikling har været helt centralt for Musicon i mere end 10 år. Her udvikler vi en kreativ bydel med respekt for historien, Jordens ressourcer og for hinanden.

Blikket er rettet mod fremtiden i udviklingen af Musicon

Visionen for Musicon-bydelen sætter mål for de lokale kvaliteter, der skal skabes på Musicon, men byudviklingen skal samtidig bidrage til at fremme en mere bæredygtig verden.

I udviklingen af Musicon har Roskilde Kommune derfor
valgt især at arbejde med FNs verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion og nr. 17 om partnerskaber for handling. Samtidigt skal arbejdet med de fire verdensmål overordnet medvirke til at opfylde verdensmål nr. 13 om klimaindsats.

Et eksperimentarium for cirkulært byggeri

Musicon-bydelen er testplatform for mange ting, og hele udviklingen bygger på partnerskaber og samskabelse. Det gælder også for nye måder at sikre en ansvarlig brug af Jordens knappe ressourcer. I filmen her kan du komme med på en rundtur til fire steder, hvor Roskilde Kommune har udfordret vanetænkningen for at minimere brugen af nye materialer, og hvor den fremtidige anvendelse også er tænkt ind.

Roskilde Kommunes prioriterede verdensmål på Musicon

Roskilde Kommunes prioriterede verdensmål på Musicon

Allerede da Roskilde Kommune begyndte at omdanne det gamle industriområde til fremtidens bymiljø, var bæredygtighed en vigtig brik. Derfor er det også kun naturligt, at kommunes bydelskontor, Musicon-sekretariatet, har integreret arbejdet med verdensmålene i byudviklingen.

Vi arbejder primært ud fra disse fem mål:

  • Verdensmål nr. 8: Anstændige job og økonomisk vækst
  • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
  • Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

Musicons arbejde med verdensmålene

Her kan du møde eksempler på den bæredygtige udvikling

1 af 4 steps

Transport

Her er let adgang til offentlig transport, og fodgængere og cyklister har bedre forhold end bilister.

Samarbejde skal sikre indsatserne

Musicon-sekretariatet aftaler en række mål og indsatser med bydelens beboere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. For det er den måde, vi udvikler bydelen.

Indsatserne begrænser sig dog ikke til de fem primære verdensmål. Alle andre bæredygtige initiativer, som hører mere naturligt til under andre verdensmål, vil selvfølgelig blive behandlet med lige så stor kærlighed og engagement.

Men for at få så meget handling som muligt, har vi i udviklingsarbejdet og fortællingen om Musicon valgt primært at fokusere på udvalgte mål.

Læs mere om FN's 17 verdensmål og 169 delmål her.