RESSOURCER I KREDSLØB

Ressourcepladser og affaldsskure bidrager til en bæredygtig bydel.

Ressourcepladser som en aktiv medspiller i bydelen.

På Musicon er bæredygtighed og genbrug en vigtig del af bylivet. I bydelen er der planlagt 12 affaldsskure, som opføres næsten udelukkende i genbrugsmaterialer. To af dem er allerede bygget og taget i brug af virksomheder, beboere og foreninger. De står på henholdsvis Bagtæppet og Basgangen og bidrager til områdets mangfoldige arkitektur og bæredygtige profil.

Tegnestuen Vandkunsten har designet skurene i tæt samarbejde med tømrervirksomheden Egen Vinding & Datter, der har hjulpet med at kortlægge genanvendelige materialer samt med at bygge skurene. 

Cirkulær tankegang fra top til bund

De unikke skure er bygget i 95% genbrugsmaterialer, og de signalerer, at affald er en vigtig ressource.

Fundamentet på ressourceopladserne er støbt af nedknust beton fra den tidligere Hal . Dette var samtidig første skridt i retningen mod at åbne op for ideen om at genbruge beton i større grad, også andre steder i samfundet.

Derudover fortæller skurene historien om områdets udvikling: Hvis man ser godt efter, kan man blandt andet se gamle skilte, gummibelægning fra trapper, metalriste, ovenlyskupler og mange andre detaljer i de to bygninger.

Bidrager til fællesskaber

De i alt 12 affaldsskure, der skal servicere hele den færdige bydel, er dog meget mere end bare skure. Med afsæt i bæredygtighed og samarbejde skal de bringe affaldssorteringen ind i bybilledet, fremfor at gemme den væk. Skurene skal samtidig bruges som pladser med fokus på nye ressourcer. Derfor er der blandt andet faciliteter til at dyrke, dele og bytte - og på den måde samtidig bidrage til fællesskabet og deleøkonomi. 

Ressourcepladserne bidrager på den måde også til Musicons arbejde med verdensmålene. Ud af de fire verdensmål Musicon-sekretariatet arbejder ud fra, dækker skurene ind under to af dem - Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund & verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

Læs mere om Musicon sekretariatets arbejde med verdensmålene. 

Sætter rammerne for affaldssortering

Musicons ressourcepladser skal sætte rammerne for at reducere mængden af affald. I det hele taget affaldssortering, genbrug og genanvendelse som er vigtige elementer i arbejdet med at skabe en bæredygtig adfærd hos bydelens brugere.

Ved at samle affaldshåndteringen på fælles pladser, kan de udformes med spændende arkitektur og kvaliteter, der spiller positivt sammen med byrum og øvrige bygninger.

Du kan læse mere om bydelens affaldsordning ved at klikke ind på bydelsforeningens hjemmeside herunder. 

Bliv klogere på affaldsordningen.

Du kan læse mere om affaldsordningen på Musicon på Bydelsforeningens hjemmeside her.

https://musicon-bydelsforening.dk/affald/