VIL DU BYGGE DIN EGEN BOLIG?

Et nyt projekt gør det muligt for nybyggere at opføre en bolig med et stærkt personligt præg på Musicon. Her kan du læse mere om Urbant Selvbyg og melde dig til netværksmøder og workshops, der afholdes i vinter og forår 2023.

Mangfoldige selvbyggerboliger på Musicon

Drømmer du om at have indflydelse på de fysiske rammer i din bolig? Eller drømmer du måske endda om at bygge din egen bolig?

Så venter der en unik mulighed i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Her kan du nemlig blive selvbygger. At være selvbygger betyder, at du får indflydelse på din egen bolig fra tidlig skitse til færdigopført resultat.

Som selvbygger bliver du en del af et skabende fællesskab med plads til at udvikle og arbejde sammen. Uanset om du har hænderne skruet godt på og ønsker at "gøre-det-selv", er nysgerrig på at afprøve en alternativ boform eller drømmer om at dyrke de nære naborelationer i et lokalt fællesskab, giver selvbyg dig mulighed for det. 

Rækkehuse og mindre etagehuse

Der bliver plads til ca. 30 selvbyggerboliger opført som rækkehuse fordelt på to større grunde i området omkring Hal 12 og Klatreskoven på Musicon.

Der er også mulighed for, at fire af grundene kan opføres som fællesbyg, hvor flere går sammen om opførelse af et mindre etagehus med plads til 3-6 familier.

Du kan se et foreløbigt kort over selvbygområdet her - og klik her, hvis du vil læse mere om udviklingen af Hal 12-kvarteret.

At være selvbygger kræver blod, sved og tårer 

Som selvbygger vil du træde ind i en rolle som bygherre. Det giver dig en stor indflydelse på egen bolig, men stiller dig også med et stort ansvar for at sikre projektets fremdrift og realiserbarhed. Derfor anbefales det altid at samarbejde med relevante rådgivere, der kan hjælpe med at løfte (dele af) opgaven.

Vejen fra drøm til virkelighed vil kræve tid og arbejde og der vil uden tvivl være mange overvejelser, beslutninger, møder, aftaler og benspænd, der skal landes og løses undervejs. Men en dag vil mængden af blod, sved og tårer belønne sig med et færdigopført drømmehus, hvor morgenkaffen indtages i et køkken, du selv har designet.  

Kom og bliv klogere på workshops  

I foråret 2023 afholdes et workshopforløb, der skal klæde interesserede på til at træde i rollen som selvbygger. 

På denne online platform kan selvbyggerne kommunikere direkte med hinanden: www.viskaber.roskilde.dk/selvbyg 

Tilmeld dig arrangementerne nedenfor

Podcast om Urbant Selvbyg i Musicon

I denne podcast kan du over to episoder blive klogere på både konceptet selvbyg, visionerne for Urbant selvbyg og processen som selvbygger – fra gruppedannelser til købsaftaler. Podcasten er udarbejdet af COWI i sommeren 2022, før at alle rammer i udbudsproces og lokalplan var endeligt fastlagt. Derfor kan der være pointer, der har eller vil ændre sig igennem det videre arbejde, bl.a. vil Roskilde Kommune ikke yde rådgivning igennem processen, men facilitere og informere. Podcasten kan lyttes på Spotify, Itunes og Podimo - brug link nedenfor eller søg på 'Urbant Selvbyg' i din tjeneste. 

Podcast om Urbant Selvbyg

Selvbyggerbogen

Denne bog inspirerer og vejleder til, hvordan man kan gå til opgaven som selvbygger. Bogen er udarbejdet af Anne Romme og Morten Birk fra Kunstakademiet i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten. 

Selvbyggerbogen

Netværksmøder - materiale

Der blev afholdt netværksmøde om selvbyg den 2. og den 4. februar 2023 på Musicon og online. Præsentationen der blev vist på møderne kan ses og downloades her.

Oplæg fra netværksmøder den 2. og 4. februar 2023

Workshop 1 - materiale

Den 4. marts blev der afholdt 1. workshop om selvbyg på Musicon. 45 var tilmeldte til en formiddag, der bestod af  faglige præsentationer og workshop. Begge dele havde fokus på rollen som selvbygherre og det at designe sit eget hus. Indledningsvist præsenterede Roskilde Kommune rammerne for selvbyg. Find alle informationer i præsentationen.

Workshop 1 Samlet Præsentation

Workshop 2 - materiale

Den 20. april blev der afholdt 2. workshop om selvbyg på Musicon. Her var der særligt fokus på at skabe netværk mellem de deltagende og give plads til drømme og sparring på fire forskellige stande. Al information, der blev delt findes i præsentationen.

Workshop 2 Samlet Præsentation

Urbant Selvbyg på Musicon

De foreløbige erfaringer fra projektet er opsamlet i dette opsamlingskatalog 'Realiseringsmodel for Urbant Selvbyg'. Det opdateres løbende, som projektet skrider fremad. 

Hent Realiseringsmodel til Urbant Selvbyg (PDF-version)

Boligpapir med anbefalinger

Læs Boliglaboratoriums anbefalinger til ændringer af byggeriet i Danmark - blandt andet via selvbyg.

Hent Boliglab Anbefalinger Inkl Selvbyg 2022 (PDF-version)

Bæredygtighed og sprælsk arkitektur i vente

Selvbyggerne ventes at tilføre Musicon mere eksperimenterede arkitektur, flere fællesskaber og stærke ambitioner om bæredygtighed.

  • På grundene til selvbyg kan der opføres rækkehuse i størrelsen ca. 95 til 175 m2. 
  • På grundene til fællesbyg kan der opføres mindre etageejendomme på ca. 300-600m2.

Byggeriet reguleres gennem en lokalplan og i udbudsprocessen. Begge grundlag er under udarbejdelse. 

Urbant Selvbyg vil bidrage til at opfylde målene i Roskilde Kommunes boligpolitik. Den kan du downloade via knappen knap nederst på siden.

Bag om projektet

Roskilde Kommune har udviklet en model for selvbyg i samarbejde med en række partnere. Projektet er udviklet efter tysk og hollandsk forbillede, hvor særligt Baugruppen er et velkendt fænomen. Musicon kan blive det første sted i Danmark, hvor der opføres selvbyggerboliger, hvor beboerne træder i rollen som bygherre.

Det er vores ambition skabe nye rammer for boligudviklingen og undersøge, hvilke kreative, arkitektoniske løsninger, der kan opstå, når beboerne sætter sig for bordenden med pen og lineal i hånden. Vi tror på, at der kan komme en spændende og enestående by- og boligudvikling ud af dette.

Projektet Urbant Selvbyg har fået støtte fra Realdania og Statens Kunstfonds Boliglaboratorium. Derfor er det også en del af arbejdet at udvikle en realiseringsmodel, som kan sikre udbredelsen af selvbyg til andre danske kommuner. Find realiseringsmodellen her på siden og læs mere om boliglaboratorium her.

 

Følgende partnere er en del af Urbant Selvbyg-projektet: 

Læs mere om Roskilde Kommunes boligpolitik (hent pdf)

Kontakt

Anna Brandt Østerby

Anna Brandt Østerby

Afdeling: Plan og Udvikling

By, Kultur og Miljø

46 31 35 71 annaoesterby@roskilde.dk