OPDAG KUNSTEN I BYRUMMET

I Roskildes kreative bydel er kunst en integreret del af udviklingen. Både i kraft af et aktivt kunstmiljø, og som en del af de inspirerende byrum. Arbejdet er forankret i en kunstprofil.

Kunst i byudvikling

Allerede i Musicons spæde begyndelse blev der etableret et stærkt kunstmiljø. Siden har mange værker og installationer præget byrummet. Nu er den kreative bydel på vej ind i en ny fase, hvor også blivende værker har en stor rolle. Disse skal leve side om side med det fortsat foranderlige kunst såsom gallerier på facader, byggehegn og mange andre steder i bydelen. Kombinationen af fast og dynamisk kunst skal understøtte og forstærke byens identitet og vision.

Lysinstallationer er et stærkt kendetegn for kunsten i byrummet på Musicon. Her kan bl.a. nævnes Embryo på Søjlepladsen, Inner Glow ved Musicon sekretariatet og det interaktive lys på Musicon stien, som alle er med til at præge det sanseindtryk man får på Musicon.

Herudover, er Street art galleriet på facaden af hal 9 også med til at afspejle bydelens kunsteriske profil med sin foranderlighed og kreativitet. Her er der, i samarbejde med Institut for Urban Kunst, blevet skabt et dynamisk galleri, som løbende vil skifte form, og flere forskellige kunstnere vil få muligheden for at udfolde sig i galleriet.  

Kunstværdier

For at realisere og håndgribeliggøre arbejdet med kunst i både den midlertidige og permanente skala på Musicon er der opstillet en række succeskriterier. Disse kriterier og værdier skal være med til at sikre byånden på Musicon.

 

  • Musicon som vedvarende platform for kunst aktiverer byrum, haller, facader etc.
  • Arbejdet med kunst og kultur understøtter og fremhæver områdets identitet og vision.
  • Samarbejder med kulturaktører er med til at starte nye projekter og skabe synergi på tværs af organisationer.
  • Der realiseres midlertidige og varige kunstprojekter. Permanente værker, der skal integreres i det byggede miljø eller indarbejdes i byrummene, skal sikres igennem udbudsmateriale og aftaler med kommende bygherrer.
  • At sikre kunstnerisk diversitet ved at arbejde med et bredt udsnit af kunstformer, herunder med forskellig varighed, udtryk, målgrupper etc.

 

Vil du være en del af kunstmiljøet på Musicon? 

Der findes både atelierpladser, kunstskole og et lille galleri i den kreative bydel. Kunstmiljøet står bag mange aktiviteter i bydelen og er en en uløselig del af Musicons identitet.

Der er flere muligheder for at blive en del af kunsten på Musicon.

Her får du links til de meget aktive foreninger og tilbud til kunstinteresserede.

> Kunstskolen eller Musicon Art Gallery

> Foreningen Kunst På Musicon

 

 

Kunsten på Musicon er en medspiller, som inviteres ind for at synliggøre og forstærke bydelens kreative identitet.

MUSICONS KUNSTPROFIL

Der skabes liv, før der skabes by

På Musicon er det en del af visionen at skabe et fundament for kunst, kultur, musik og iværksætteri, og derfor er kunsten tænk ind i bydelen helt fra starten. Ved at gøre det skaber vi en stimulerende by, båret af nytænkende løsninger. 

Musicon skal ses som en multifunktionel platform, hvor der er plads til at integrere kunst og byrumsprojekter i både byudviklingen og i den varige bydel. Samtidig med at bydelen skal være en testplatform og et udfoldeleserum for samtidskunsten. Musicon inviterer derfor kreative ildsjæle og kunstnere til at udforske, udvikle og manifestere sig, både rundt i byrummet, men også som en mere integreret del af byen, nemlig på byggerier. Et bygningsintegreret værk er allerede under konstruktion på det kommende erhvervshus, hvor kunstneren Christian Lemmerz vil pryde bygningen. 


Samskabelse 

Kunst på Muiscon er skabt og skal fremadrettet skabes med et grundlæggende princip om samskabelse. her er bl.a. Roskilde Festival og Museet for samtidskunst store aktører.

Roskilde Festival har stor viden og erfaring fra deres kunst- og aktivismesport på festivallen, og Musicon kan her sættes til rådighed som platform, hvor Roskilde Festival kan anvende bydelen aktivt før, under og efter festivalen. 

Museet for samtidigskunst har en vigtig funktion som kvalitetsbindeled mellem kunstaktiviteterne, samtidig med at Musicon ønsker at invitere museet og dets projekter ind i rammer i bydelen. Begge aktører har også et stort netværk af kunstnere, som er yderst spændende for bydelen.  

Vil du sætte dit eget aftryk på Musicon med din kunst? Så kontakt:

Sandra Schumann Jensen