EN BYDEL MED KUNST I DNA'ET

I Roskildes kreative bydel er kunst en integreret del af udviklingen. Både i kraft af et aktivt kunstmiljø, og som en del af de sanselige og overraskende byrum. Arbejdet er forankret i en kunstprofil. Bliv inspireret her.

Kunst, kultur og foreningsliv som fundament for byudvikling

Allerede i Musicons spæde begyndelse blev der etableret et stærkt kunstmiljø. Siden har mange værker og installationer præget byrummet.

Nu er den kreative bydel på vej ind i en ny fase, hvor også blivende værker har en stor rolle. Disse skal leve side om side med den fortsat foranderlige kunst såsom gallerier på facader, byggehegn og mange andre steder i bydelen.

Kombinationen af fast og dynamisk kunst skal understøtte og forstærke byens identitet og vision.

Samskabelse 

Kunst på Musicon er opstået – og skal fremadrettet videreudvikles – ud fra et grundlæggende princip om samskabelse. Her er bl.a. Roskilde Festival, Museet for Samtidskunst, Institut for Urban Kunst og det lokale kunstmiljø centrale aktører.

Musicon er hastigt på vej fra en status som et byudviklingsprojekt præget af midlertidighed til et levende område med permanente bygninger og byrum. Men også i den varige by skal kunsten have en fremtrædende rolle. Og der er konstant behov for nye ideer og samarbejdspartnere.

OPLEV KUNSTEN PÅ MUSICON

01 af 00

Rundt om værket 'Fra et støvfuldt bryst'

Rundt om værket 'Fra et støvfuldt bryst'

Værket, som du kan opleve på hjørnet af Rabalderstræde og Lydmuren, er skabt af kunstner Regitze Engelsborg Karlsen.

Gennem skulptur og lyd udfolder Regitze Engelsborg Karlsen grusets poetiske potentiale og giver den lokale grusgrav en ny krop og tilstedeværelse på Musicon.

Værket er produceret af Museet for Samtidskunst i samarbejde med Roskilde Festival og Musicon-sekretariatet. Det er støttet af Foreningen Roskilde Festival og Statens Kunstfond.

KUNSTVÆRDIER

For at realisere og håndgribeliggøre arbejdet med kunst i både den midlertidige og permanente skala på Musicon er der opstillet en række succeskriterier. Blandt værdierne, som skal sikre ånden og den kunstneriske identitet på Musicon, er:

  • Musicon skal være en vedvarende platform for kunst og således aktivere byrum, haller, facader etc.
  • Arbejdet med kunst og kultur understøtter og fremhæver områdets identitet og vision.
  • Samarbejder med kulturaktører er med til at starte nye projekter og skabe synergi på tværs af organisationer.
  • Der realiseres midlertidige og varige kunstprojekter. Permanente værker, der skal integreres i det byggede miljø eller indarbejdes i byrummene, skal sikres igennem udbudsmateriale og aftaler med kommende bygherrer.
  • Den kunstneriske diversitet skal sikres ved at arbejde med et bredt udsnit af kunstformer, herunder med forskellig varighed, udtryk, målgrupper etc.

 

Kunsten på Musicon er en medspiller, som inviteres ind for at synliggøre og forstærke bydelens kreative identitet.

Musicons kunstprofil

Musicon skal ses som en multifunktionel platform, hvor der er plads til at integrere kunst og byrumsprojekter i både byudviklingen og i den varige bydel. Vi inviterer derfor kreative ildsjæle og kunstnere til at udforske, udvikle og manifestere sig.

Download hele Musicons kunstprofil (pdf)