SE DE VEDTAGNE LOKALPLANER

Her finder du både den overordnede rammelokalplan for udviklingen af Musicon-bydelen og de lokalplaner for byggerier og kvarterer, som er vedtaget af byrådet i Roskilde Kommune.

Lokalplaner er juridiske bindende planer, der fastlægger, hvad og hvordan man må bygge. Roskilde Byråd vedtager planerne. Der skal laves lokalplaner for alle større byggerier, og inden vedtagelsen skal alle planer i offentlig høring blandt borgere og interessenter.

Ramme- og lokalplan for Musicon

Byrådet vedtog den 29. september 2010 "Ramme- og Lokalplan for Musicon - lokalplan 540" - en overordnet lokalplan for hele Musicon.

Lokalplanen sikrer anvendelse til detailhandel, boligformål, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsorienterede aktiviteter.

Desuden lægger rammelokalplanen de største veje fast, og den giver overordnede retningslinjer for bl.a. parkering, regnvand, terræn, jordforurening, støj og bæredygtighed.

Ved større nybyggeri er supplerende lokalplaner nødvendige. Der skal derfor løbende vedtages projekt-lokalplaner for mindre områder, som fastlægger vilkårene for nye byggerier.