LINK TIL LOKALPLANER

Klik videre til Roskilde Kommunes hjemmeside for at finde den overordnede rammelokalplan for udviklingen af Musicon-bydelen og de mindre lokalplaner for byggerier og kvarterer.

Lokalplaner er juridiske bindende planer, der fastlægger, hvad og hvordan man må bygge. Roskilde Byråd vedtog i 2010 den overordnede lokalplan 540, som blandt andet beskriver, hvad byggerierne må bruges til.

Desuden lægger rammelokalplanen de største veje fast, og den giver overordnede retningslinjer for bl.a. parkering, regnvand, terræn, jordforurening, støj og bæredygtighed.

Ved nybyggeri udarbejdes mindre, supplerende lokalplaner.