MERE END BARE ET PARKERINGSHUS

På Musicon skal parkeringshusene også bidrage til det levende bymiljø. I kvarteret Indfaldet er der blandt andet plads til Musicons parkourmiljø i et nyt, bæredygtigt p-hus, der åbnede i efteråret 2021.

Find stien til Rabalderstræde

Mange hundrede boliger er ved at skyde op i kvarteret Indfaldet. Byggerierne giver udfordringer for adgangen til p-huset. Der er etableret en sti mellem p-huset og Rabalderstræde i kanten af Rabalderparken. Se stiens forløb på kortet her (åbner som pdf).

Kort over sti fra p-hus til Rabalderstræde

Et hus med mange kontraster

Allerede på afstand fornemmer man, at Musicons første parkeringshus er en bygning, der kan mere end blot at rumme en masse parkerede biler.

En skulpturel trappe forbinder alle husets niveauer. Rå containere giver et markant udtryk og sammenhæng til andre dele af Musicon. Og ikke mindst inviterer bygningen til bevægelse og ophold i 'Indskydelsen' – et ekstra lag, som er placeret uden på p-husets sydlige del.

Plads til både grønne og sorte fingre

På toppen af Indskydelsen får bydelens beboere mulighed for at dyrke grøntsager og krydderurter i taghaven.

Derudover har Roskilde Kommune inviteret det lokale parkourmiljø og Knuckle Grease Garage ind i p-huset i moderne, lyse rammer. De vil på hver deres måde bidrage til at skabe et hus og et kvarter med masser af aktivitet.

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel, som også har tegnet Musicons 92 ungdomsboliger i Noden, har skabt en bygning med masser af kontraster.

Mod syd er indkørslen placeret i den myldrende facade med containere og den markante trappe, mens de tre øvrige facader beklædes med et transparent net af corténstål. Det bliver med tiden dækket af slyng- og klatreplanter. På den måde bliver p-huset også en rolig og grøn modvægt til det industrielle udtryk, som præger flere andre dele af Musicon.

Cirkulært fokus

Selve byggeriet bliver også 'grønt'. Roskilde Kommune er bygherre og har stort fokus på materialestrømme. Ved at anvende stål kan p-huset skilles ad, hvis behovet for parkering en dag bliver mindre. Efterfølgende kan de enkelte dele genbruges.

Desuden er der anvendt beton fra den gamle Unicon-fabrik, som lå i området i mange år. Betonen er knust og brugt til at fylde op omkring fundamentet frem for at køre det gamle beton bort og hente nyt grus ind.

Den løsning gavner både miljøet og økonomien i projektet.

FAKTA OM P-HUSET

Brugerne er med til at forme p-huset

Dialog og samskabelse

Undervejs i processen har Musicon-sekretariatet løbende haft dialog med kommende brugere samt naboerne i området. Dialogen har haft til formål, at:

  • kommende brugere og / eller naboer føler sig godt informeret
  • evt. bekymringer omkring projektet er håndteret tidligst muligt i processen
  • gode justeringsforslag er indarbejdet i projektet
  • ønskerne til en rekreativ brug af huset er konkretiseret, prioriteret og indarbejdet i projektet
  • p-husets kommende brugere og naboer har haft lejlighed til at hilse på hinanden og opstarte en dialog om det fremtidige naboskab.

Her kan du få mere viden om p-huset

Undervejs i processen har der været afholdt digitale møder, og nedenstående præsentation rummer svar på mange af de spørgsmål, som naboer og andre interesserede har haft til byggeriet.

Klik her for at se en præsentation af det samlede projekt (åbner som pdf)